Dokumenti

NaslovKategorijePoveznicahf:doc_categories
Operativni plan 20242024 dokumenti-udruge
Financijski plan 20242024 dokumenti-udruge
Godišnji izvještaj o radu za 20232023 dokumenti-udruge
Priručnik – ELEKTRONIČKE USLUGE – prava i obaveze korisnikaprojekti
Kap dobrote 4 – Letakprojekti
Otvoreno pismo 2 ACF 2publikacije-i-istrazivanja
Otvoreno pismo 1 ACF 2publikacije-i-istrazivanja
TEACHgiving – izvješće o istraživanjimapublikacije-i-istrazivanja
Rezultati istraživanja o filantropijipublikacije-i-istrazivanja
Active citizens fund Letakpublikacije-i-istrazivanja
Zdravstvene usluge i vaša pravapublikacije-i-istrazivanja
Istraživanje o održivom razvojupublikacije-i-istrazivanja
Istraživanje o održivom razvoju, medijskoj i financijskoj pismenostipublikacije-i-istrazivanja
Priručnik za doniranje hrane u kriznim situacijamapublikacije-i-istrazivanja
Priručnik za krizno komuniciranjepublikacije-i-istrazivanja
Politika zaštite osobnih podataka (NN)gdpr
Izvješće o uvidu u GFI – 2022.2022 dokumenti-udruge
Strateški plan 2023. – 2025.strateski-planovi dokumenti-udruge
Operativni plan za 2023. godinu2023 dokumenti-udruge
Godišnje izvješće o radu za 2022. godinu2022 dokumenti-udruge
Financijski plan za 2023. godinu2023 dokumenti-udruge
Financijski izvještaj za 2022. godinu2022 dokumenti-udruge
Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podatakagdpr
Kap dobrote 3 – Plakatprojekti
Kap dobrote 3 – Letakprojekti
Otvoreno pismo – Ministarstvo znanosti i obrazovanjapublikacije-i-istrazivanja
Otvoreno pismo – Ministarstvo unutarnjih poslovapublikacije-i-istrazivanja
Otvoreno pismo – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politikepublikacije-i-istrazivanja
Uloga potrošača u sprječavanju bacanja hrane, projekti publikacije-i-istrazivanja
Kap dobrote 2 – Plakatprojekti
Kap dobrote 2 – Letakprojekti
Financijska pismenost – Vodić za potrošačepublikacije-i-istrazivanja
Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu2021 dokumenti-udruge
Financijski izvještaj za 2021. godinu2021 dokumenti-udruge
Upoznajte Vukovar, 365 pun života – Humanitarna udruga Duga Vukovarpublikacije-i-istrazivanja
Operativni plan za 2022. godinu2022 dokumenti-udruge
Prepoznaj, Reagiraj i Reci STOP! – letakprojekti
Financijski plan za 2022. godinu2022 dokumenti-udruge
Istraživanje potreba starijih osoba za socijalnim i zdravstvenim uslugama kao i prevalenca nasilja nad starijim osobama u VSŽpublikacije-i-istrazivanja
Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu2020 dokumenti-udruge
Financijsko izvješće za 2020. godinu2020 dokumenti-udruge
Pomoć starijima u zajednici – letakprojekti
Financijski plan za 2021. godinu2021 dokumenti-udruge
Operativni plan za 2021. godinu2021 dokumenti-udruge
Priznanjedokumenti-udruge
Strateški Plan 2020. – 2023.strateski-planovi dokumenti-udruge
Humanitarna udruga Duga Vukovar Statutdokumenti-udruge