Politika zaštite osobnih podataka

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Humanitarna udruga Duga Vukovar je sa svojim voditeljima organizacijskih dijelova, zaposlenicima i volonterima opredijeljena da provodi obavezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Humanitarna udruga Duga Vukovar prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite osobnih podataka za ispitanika stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. Ispitanik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podatka.

Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna obaveza voditelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu sa podacima.
Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacije, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika.

Sve to ispitanik smatra neprimjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti voditelja obrade osobnih podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podataka od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se objaviti, a obavezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat će se kao teža povreda radne dužnosti.

U Vukovaru, 08. ožujka 2023.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]