KAMPANJA USMJERENA NA OSVJEŠTAVANJE JAVNOSTI NA PROBLEM NASILJA I PREVENCIJE NASILJA NAD OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Kampanja „Nasilje nad osobama starije životne dobi“ i „Prevencija nasilja nad osobama starije životne dobi“ realizirana je u sklopu projekta „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“ financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Cilj kampanje je osvijesti i senzibilizirati javnost na problem nasilja nad starijim osobama s ciljem ranog prepoznavanja, reagiranja, eliminacije i prevencije, te poticanje mladih na međugeneracijsku solidarnost i empatiju prema starijim osobama.

Za izradu ovog videa korišteni su podaci dobiveni provedbom anketnog istraživanja na području Vukovarsko-srijemske županije. Više o istraživanju pogledajte na:

O pojmu nasilju nad starijim osobama danas se puno priča, ali je ono nedovoljno istražen pojam, posebno u ovo vrijeme pandemije COVID-19 kada se svi trebaju iz sigurnosnih razloga pridržavati preporučenih mjera, posebno ostanak u svojim domovima i mjera fizičkog udaljavanja i držanja distance.

Jesmo li se razmišljali o tome da se mnogi iza zatvorenih vrata ne osjećaju sigurno? Onima kojima dom ne znači mir i sigurnost, već upravo suprotno.

Skoro svaka 4 osoba starije životne dobi doživljava neki od oblika nasilja, a polovina osoba koje doživljavaju nasilje, isto ne prijavljuju nikome. Najčešći oblik nasilje je psihičko ( emocionalno ) nasilje, zatim financijsko ( ekonomsko ) i tjelesno ( fizičko ). Najčešći razlozi ne prijavljivanja nasilja su osjećaj straha od posljedica, osjećaj sramote i ne povjerenje u institucije. Postoji mnogo faktora rizika koji doprinose nasilju, a mogu uključivati: ovisnost o tuđoj financijskoj pomoći i/ili skrbi, zdravstvene poteškoće, slaba pokretnost ili nepokretnost, socijalna izoliranost, bolest i slično.

Nasilje se događa u svim skupinama društva, a zlostavljači dolaze u svim aspektima života, u svim društvenim slojevima s vrlo različitim oblicima ponašanja, ne vezano za spol, dob, obrazovanje ili imovinsko stanje. Kod žrtve nasilja i zlostavljača najčešće postoji jaka i bliska povezanost, a to mogu biti odrasla djeca žrtve, unuci, rodbina…; nakon toga navode se neke druge osobe, skrbnici, prijatelji, susjedi, institucionalni radnici …

Nasilje nije privatan problem nego globalni izazov našeg društva. Odgovornost je na svakom pojedincu da ukoliko prepoznaju nasilje, isto i prijave, osobito kada neke žrtve nemaju priliku same potražiti pomoć. Svaka dojava nasilja je prevencija da se nasilje ne ponovi i ne dogodi nekome drugom, a time bi mogli spasiti nečiji život.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

Video kampanja

„Nasilje nad osobama starije životne dobi“

Video kampanja

„Prevencija nasilja nad osobama starije životne dobi“

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr