PROVEDENO ANKETNO ISTRAŽIVANJE NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Provedbom anketnog istraživanja na području Vukovarsko-srijemske županije ispitano je 305 osoba specifično sa područja gradova Vukovara i Iloka, te općina Bogdanovci,  Negoslavci, Trpinja, Borovo i Tovarnik. Od ukupnog broja ispitanika 68,2% su žene ( 208 osoba )  i 31,8% muškarci ( 97 osoba ), u dobi od 55 godina do preko 85 godina. Od ukupnog broja ispitanika 136 osoba je sa ruralnog područja što iznosi 44,6%.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Prepoznaj, reagiraj i reci STOP! s ciljem povećanja kvalitete života starijih osoba na području Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na ruralna područja, senzibilizirati zajednicu na problem nasilja nad starijim osobama s ciljem ranog prepoznavanja, reagiranja, eliminacije i prevencije, te poticanje mladih na međugeneracijsku solidarnost i razumijevanje te razvoj empatije kod starijih osoba.

Istraživanjem se htjelo doći do podataka usmjerena na dva velika problema u našoj zajednici: neprepoznavanje i zataškavanje nasilja nad starijim osobama i nedostatak socijalnih i zdravstvenih  usluga u ruralnim područjima, kojima bi se prvi problem mogao intenzivirati.

Više o statistici istraživanja možete pročitati: Istraživački rad – ISTRAŽIVANJE POTREBA STARIJIH OSOBA ZA SOCIJALNIM I ZDRAVSTVENIM USLUGAMA KAO I PREVALENCA NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA U VSŽ

Letak projekta: Letak

Važno je pravovremeno prepoznati nasilje i reagirati s ciljem prevencije i eliminacije nasilja nad starijim osobama, kako bi im omogućili bolju kvalitetu života, smanjili rizik od socijalne isključenosti, te osigurali zdravu, aktivnu i dostojnu starost.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

ŠUTNJA NIJE ZLATO!

PRIJAVI NASILJE!

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr

„Projekt „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“ je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.“

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne održava nužno stavove država članica donatorica i Upravitelja Fonda.“