EKONOMSKO (FINANCIJSKO) NASILJE

Provedeno anketno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije ukazuje na to da svaka treća do četvrta osoba starije životne dobi trpi neki oblik nasilja.

Starije osobe najčešće nisu izložene samo jednom obliku nasilja, već je to uvijek kombinacija više oblika nasilja, a kao razlog tomu je da osobe koje vrše nasilje nisu isključive u tome koju vrstu nasilja koriste, te se služe svim dostupnim kako bi stariju osobu imali pod kontrolom i njome manipulirali nasilje.

Postoji mnogo definicija nasilja, a jedna od njih se definira kao: nasilje nad starijim osobama je jednokratan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koji se dešava u bilo kojem odnosu povjerenja i koji uzrokuje štetu, bol ili stres za stariju osobu ( WHO, 2021).

Ekonomsko ( financijsko) nasilje  definirano je kao nezakonito ili nepravilno iskorištavanje i upotreba novčanih sredstava ili drugih resursa starije osobe. Predstavlja drugi najzastupljeniji oblik nasilja. Prosječno svaka 8 osoba doživljava ovaj oblik nasilja.

Obuhvaća postupke kao što su:

  • krađa i/ili otuđivanje novca
  • zlouporaba punomoći
  • prijevare vezane uz imovinu ili potpisivanje ugovora o kojima osoba nije dovoljno informirana
  • tjeranje osobe iz kuće ili stana
  • prodaja imovine bez pristanka ili nedovoljne informiranosti
  • prijevare vezane za doživotno i dosmrtno ugovaranje, oporuke
  • financijska ovisnost
  • lažno potpisivanje dokumenata

Znakovi koji ukazuju osoba doživljava moguće nasilje: strah, anksioznost, depresija, povlačenje u sebe, izoliranost, česte promjene raspoloženja, usamljenost, očaj, odsutnost, naglo mršavljenje ili debljanje uslijed stresa ili nekog drugog faktora, loš fizički izgled, masnice i druge povrede na tijelu …

Važno je pravovremeno prepoznati nasilje i reagirati s ciljem prevencije i eliminacije nasilja nad starijim osobama, kako bi im omogućili bolju kvalitetu života, smanjili rizik od socijalne isključenosti, te osigurali zdravu, aktivnu i dostojnu starost.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

ŠUTNJA NIJE ZLATO!

PRIJAVI NASILJE!

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr

Projekt „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“ je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga i ne održava nužno stavove država članica Upravitelja Fonda“