RAZLOZI ZBOG KOJIH STARIJE OSOBE NE PRIJAVLJUJU NASILJE

Provedeno anketno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije ukazuje na to da svaka treća do četvrta osoba starije životne dobi trpi neki oblik nasilja.

Starije osobe najčešće nisu izložene samo jednom obliku nasilja, već je to uvijek kombinacija više oblika nasilja, a kao razlog tomu je da osobe koje vrše nasilje nisu isključive u tome koju vrstu nasilja koriste, te se služe svim dostupnim kako bi stariju osobu imali pod kontrolom i njome manipulirali nasilje.

Najveći broj ispitanika (53%) kao razlog neprijavljivanja navelo je strah od posljedica prijavljivanja (zastrašivanje, ponavljanje nasilja, izbacivanje iz kuće, i slično…), dok 47%  ispitanika smatra da osobe ne prijavljuju nasilje zbog osjećaja straha i sramote, te nepovjerenja u institucije (29%).

Nasilje nad starijim osobama predstavlja najrjeđe prijavljivan oblik nasilja. Razloga zbog kojih starije osobe ne prijavljuju nasilje je mnogo, a kao najčešći razlozi su:

  • stid, sramota, strah, krivnja
  • strah od posljedica
  • ne prepoznavanje nasilja
  • prihvaćanje nasilja kao „normalnog“
  • poricanje nasilja i lošeg postupanja
  • strah od društvene izolacije
  • ne povjerenje u institucije
  • ne znaju kome prijaviti

Retraumatizacija ( ponovno prisjećanje i proživljavanje nasilja ), negiranje nasilja, žrtve se teško ili ne mogu nositi s proživljenim traumama, ne žele razgovarati o proživljenom nasilju ( obrambeni mehanizam, ne znaju definirati nasilje, anksioznost, depresija ….

Posljedice nasilja

Starije osobe koje trpe nasilje obično su lošijeg zdravstvenog stanja; imaju veću potrebu za pomoć u obavljanju za njih važne svakodnevne aktivnosti (kućanski poslovi), socijalnim, zdravstvenim i drugim uslugama; imaju poteškoća da obrade doživljenu traumu što rezultira lošijim psihofizičkim stanjem; gubitak materijalne imovine, a i životni vijek im je kraći nego kod osoba koje ne trpe nasilje.

Znakovi koji ukazuju osoba doživljava moguće nasilje: strah, anksioznost, depresija, povlačenje u sebe, izoliranost, česte promjene raspoloženja, usamljenost, očaj, odsutnost, naglo mršavljenje ili debljanje uslijed stresa ili nekog drugog faktora, loš fizički izgled, masnice i druge povrede na tijelu …

Važno je pravovremeno prepoznati nasilje i reagirati s ciljem prevencije i eliminacije nasilja nad starijim osobama, kako bi im omogućili bolju kvalitetu života, smanjili rizik od socijalne isključenosti, te osigurali zdravu, aktivnu i dostojnu starost.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

ŠUTNJA NIJE ZLATO!

PRIJAVI NASILJE!

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr

Projekt „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“ je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga i ne održava nužno stavove država članica Upravitelja Fonda“