FAKTORI RIZIKA KOJI DOPRINOSE NASILJU

Provedeno anketno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije ukazuje na to da svaka treća do četvrta osoba starije životne dobi trpi neki oblik nasilja.

Faktori rizika koji doprinose nasilju nad osobama starije životne dobi

Postoji niz različitih faktora koji doprinose zlostavljanju starijih osoba, kao što su:

 • Funkcionalna nesposobnost starijih osoba
 • Loše zdravstveno stanje starijih osoba
 • Starije osoba sa psihičkim i fizičkim oštećenjima sklone su većim rizikom nasilja za razliku od zdravijih osoba
 • Onemoćale osobe i osobe sa invaliditetom
 • Socijalna izoliranost starijih osoba
 • Siromaštvo i nezaposlenost
 • Financijska ovisnost o drugim članovima obitelji
 • Kulturološke razlike
 • Međugeneracijski sukobi
 • Predrasude i stereotipi (npr. manje sposobni, društveno beskorisni … )
 • Osobine ličnosti žrtve i osobine ličnosti potencijalnih agresora
 • Osobe koje imaju povijest nasilnog ponašanja
 • Formalni i neformalni skrbnici ( uključuje i članove obitelji) na čiju se pomoć u svakodnevnom funkcioniranju žrtve oslanjaju

Posljedice nasilja

Starije osobe koje trpe nasilje obično su lošijeg zdravstvenog stanja; imaju veću potrebu za pomoć u obavljanju za njih važne svakodnevne aktivnosti (kućanski poslovi), socijalnim, zdravstvenim i drugim uslugama; imaju poteškoća da obrade doživljenu traumu što rezultira lošijim psihofizičkim stanjem; gubitak materijalne imovine, a i životni vijek im je kraći nego kod osoba koje ne trpe nasilje.

Znakovi koji ukazuju osoba doživljava moguće nasilje: strah, anksioznost, depresija, povlačenje u sebe, izoliranost, česte promjene raspoloženja, usamljenost, očaj, odsutnost, naglo mršavljenje ili debljanje uslijed stresa ili nekog drugog faktora, loš fizički izgled, masnice i druge povrede na tijelu …

Važno je pravovremeno prepoznati nasilje i reagirati s ciljem prevencije i eliminacije nasilja nad starijim osobama, kako bi im omogućili bolju kvalitetu života, smanjili rizik od socijalne isključenosti, te osigurali zdravu, aktivnu i dostojnu starost.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

ŠUTNJA NIJE ZLATO!

PRIJAVI NASILJE!

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr

Projekt „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“ je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

„ Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga i ne održava nužno stavove država članica Upravitelja Fonda“