Započeo program edukacije za djelatnice

01.02.2021. godine započeo je program edukacije za djelatnice.

U suradnji sa Učilištem Modus organizirani su programi osposobljavanja za sve naše djelatnice. Pet djelatnica je krenulo sa edukacijom za računalnog operatera a deset za engleski jezik što će svakako povećati njihove kompetencije kako bi bile konkurentnije na tržištu rada.

Nastava se održava u prostorijama Učilišta Modus u Vukovaru.