Potpisan ugovor za nastavak sufinanciranja Socijalne samoposluge Vukovar

21. siječnja 2021. godine potpisali smo ugovor sa Gradom Vukovarom za nastavak sufinanciranja projekta Socijalna samoposluga Vukovar u iznosu od 90.000,00 kn za 2021.godinu.

Projektom Socijalna samoposluga osiguravamo kontinuirano pružanje pomoći u obliku osnovnih nematerijalnih dobara, namirnica i higijenskih potrepština, za najugroženije građane sa područja grada Vukovara. Aktivnosti projekta također su usmjereni na podizanje svijesti i poticanje fizičkih i pravnih osoba na solidarnost prema potrebitima doniranjem hrane i volontiranjem.