Započeo program edukacije za djelatnice

01.02.2021. godine započeo je program edukacije za djelatnice. U suradnji sa Učilištem Modus organizirani su programi osposobljavanja za sve naše djelatnice. Pet djelatnica je krenulo sa edukacijom za računalnog operatera a deset za engleski jezik što će svakako povećati njihove kompetencije kako bi bile konkurentnije na tržištu rada. Nastava se održava u prostorijama Učilišta Modus…

Koordinacijski sastanak – Edukacije 16.11,2020.

16.11.2020. godine održan je još jedan Koordinacijski sastanak djelatnica i projektnog tima. Obzirom da je kroz projektne aktivnosti predviđeno i osnaživanje djelatnica kroz edukacije upravo je to bila tema današnjeg sastanka. U suradnji s agencijom za obrazovanje provodi se analiza potreba tržišta rada i trenutnih kompetencija odabranih žena te će se ciljano definirati programi edukacije…

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

17.10.2020. na promotivnom štandu u centru grada,podjelom promotivnih materijala i informiranjem sugrađana o aktivnostima projekta obilježili smo Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.   Pozivom “Zaželi – program zapošljavanja žena – fazaII” omogućuje se otvaranje novih radnih mjesta, uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada,  pružanje pomoći i podrške osobama u starijoj…