Koordinacijski sastanak – Edukacije 16.11,2020.

16.11.2020. godine održan je još jedan Koordinacijski sastanak djelatnica i projektnog tima.

Obzirom da je kroz projektne aktivnosti predviđeno i osnaživanje djelatnica kroz edukacije upravo je to bila tema današnjeg sastanka.

U suradnji s agencijom za obrazovanje provodi se analiza potreba tržišta rada i trenutnih kompetencija odabranih žena te će se ciljano definirati programi edukacije adekvatni i potrebni upravo našoj ciljanoj skupini.