Sudjelovanje na Etno sajmu u Vukovaru

Danas smo zajedno sa volonterima  Gimnazije Vukovar sudjelovali na 13. Vukovarskom etno sajmu na kojem smo informirali sugrađane o aktivnostima programa “Godine nisu važne!” i izloži jesenjske uratke koje su osmislili i izradili korisnici na kreativnim radionicama u sklopu projekta.

Kreativne radionice se provode  u sklopu programa podrške za aktivno i sretno starenje “Godine nisu važne ! “, koji ima za cilj povećanje kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive te poticanja međugeneracijske solidarnosti kroz uključivanje volontera.

Nositelj projekta: Humanitarna udruga Vukovar
Partneri na projektu: Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Grad Vukovar

Program za aktivno i sretno starenje “Godine nisu važne!” provodi se u okviru poziva “Razvoj i širenje socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2020. do 2023. godine” financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.