Humanitarna akcija Ekonomske škole Vukovar

Humanitarnu akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za socijalno ugrožene građane Grada Vukovara.  : ˝Od srca!˝ – učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola grada Vukovara na inicijativu profesora Damira Kruljca , pokrenula je Ekonomska škola Vukovar povodom 17. listopada – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

U akciju koja je trajala od 6.-15. listopada uključile su se sve osnovne  (7) i srednje (4) škole na području Grada Vukovara.

Prikupljene namirnice preuzeli smo danas u Ekonomskoj školi Vukovar.

Akcijom želimo prikupiti što više hrane i higijenskih potrepština za naše sugrađane koji su najugroženiji.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, mišljenja smo kako akcijom izravno utječemo na odgojnu komponentu učenikove ličnosti.

Naime, u školama diljem RH provodi se odgoj i obrazovanje učenika.

Obrazovanjem se utječe na usvajanje znanja i vještina i razvoj sposobnosti dok se odgojem utječe na usvajanje određenih vrijednosti i stavova.

Osim ˝namjernog˝ odgoja, gdje svjesno i namjerno kod učenika želimo razviti određena ponašanja i vrijednosti i utjecati na afektivnu stranu njegove ličnosti, u osnovnim i srednjim školama provodi se i tzv. ˝skriveni˝ odgoj, a to smo mi, ličnosti učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, koji svojim ponašanjem, svojim primjerima i djelima pokazujemo našim učenicima put kojim trebaju ići i vrijednosti koje trebaju usvajati. To je najbolji primjer iz prakse.

Zbog toga sam mišljenja kako ova akcija, osim samog prikupljanja hrane i higijenskih potrepština, ima svoju dodanu vrijednost upravo u činjenici što učenicima svojim ponašanjem ukazujemo na određene norme i vrijednosti.” poručuje inicijator akcije Damir Kruljac, prof. defektolog, stručni suradnik