Podjela mjesečnih paketa za mjesec rujan

Projektom je planirana i osigurana nabava mjesečnog kućanskog paketa koje će djelatnice svakog mjeseca za vrijeme trajanja projekta isporučiti korisnicim.

Za korisnike ova usluga znači veliku uštedu za njihov skromni budžet a i olakšati će rad djelatnicama koje se brinu za čistoću njihova doma.

Kako bi zaista doprinjeli razvoju lokalne zajednice za dobavljača je odabrana tvrtka iz Vukovara koja će nam na mjesečnoj bazi isporučivati pakete.