PREDSTAVLJANJE PROJEKTA “RUKA PODRŠKE ZA BOLJE SUTRA”

Dana 23.09.2020. u Kongresnoj dvorani Ružičkina kuća u Vukovaru , Udruga Duga kao nositelj projekta zajedno sa partnerskom organizacijom Centar za edukaciju i informiranje potrošaća, predstvavila je projekt “Ruka podrške za bolje sutra” koji se provodi u sklopu Poziva “Zaželi- program zapošljavanja žena – faza II”.

Predstavljanju su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija Hrvatski zavod za zapošljavanje , područni ured  Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar , te predstavnici  Grada Vukovara, Hrvatske udruge umirovljenika i invalida rada grada Vukovara,  Udruge osoba s invaliditetom Vuka Vukovar, djelatnice na projektu te predstavnici medija.