Program za aktivno i sretno starenje

Humanitarna udruga Duga Vukovar od 2016. godine provodi projektne aktivnosti usmjerene na osobe treće životne dobi sa svrhom uključivanja starijih osoba u sve segmente kulturnog i društvenog života zajednice kako bi se stvorio preduvjet za njihovo zdravo i sretno starenje.

Rad s osobama treće životne dobi zasniva se na razvijanju različitih modela skrbi i vaninstitucionalne podrške. Naglasak je stavljan na njihovu edukaciju i pomoć u rješavanju osnovnih prava, prava pacijenata, prava potrošača, uz obavezno informiranje o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i osvješćivanje javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Korisnicima je omogućen i poludnevni boravka, organiziranje i mogućnost sudjelovanje u kreativnim, društvenim, sportskim, zabavnim i kulturnim sadržajima.

Projektnim aktivnostima zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada osiguravamo i neophodnu pomoć i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama u njihovim domovima.

Uključivanjem osoba starije životne dobi u sve segmente kulturnog i društvenog života omogućujemo njihovo ravnopravno sudjelovanje u životu zajednice, unaprjeđujemo njihovo cjelokupno psihofizičko zdravlje sposobnosti, potičemo ih na društvenu interakciju, osjećaj postignuća, prenošenju znanja i iskustva, stvaranju novih interesa te im pružamo prijeko potrebnu pomoć, podršku, ohrabrenje, sigurnost i dostojanstvo koje zaslužuju.

Uključivanjem volontera u projektne aktivnosti potičemo međugeneracijsku solidarnost.

Društvene

Edukativne

Izleti

Kreativne

Pomoć u kući – zaželi

Rekreativne