Program Banka hrane Vukovar

Humanitarna udruga Duga Vukovar od 2022. godine ima status Posrednika u doniranju hrane i Koordinatora Banke hrane za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Cilj je uspostaviti uspješnu suradnju između donatora i posrednika na području Vukovarsko-srijemske županije, ali na području cijele Republike Hrvatske te podići svijest o važnosti kulture doniranja, smanjenju bacanja hrane i smanjenju otpada od hrane.

Aktivnosti su usmjerene na umrežavanje svih dionika u lancu doniranja hrane – proizvođača, trgovačkih lanaca, posrednika sa svrhom povećanja doniranja zdravstveno ispravne hrane koja se zbog svojih karakteristika (višak u proizvodnji, izgled, veličina, ambalaža…) ne može staviti na tržište.

Zajedno s našim donatorima, partnerima i suradnicima želimo utjecati i na ‘Ciljeve održiva razvoja’ postavljene od strane UN-a 2015. godine.

Ciljevi koji su dio naše strategije i svakodnevnog rada su:

Značajno doprinosimo i ostvarenju ovih ciljeva: