PRIMJENA DIGITALNOG KONVERTERA KAO ALATA ZA PRERAČUNAVANJE VALUTE

Dana 11. siječnja 2023. godine u prostoru Humanitarne udruge Duga Vukovar, održana je radionica „Primjena digitalnog konvertera kao alata za preračunavanje valute“ u sklopu projekta GODINE NISU VAŽNE! -trogodišnji program za aktivno i sretno starenje.

Prelazak sa kune na euro predstavlja izazovno razdoblje za sve građane. Suočeni smo sa povećanjem cijena na tržištu roba i usluga, pa se često pitamo što je poskupljenje zbog inflacije koja nam je prisutna, a što je nekorektno poskupljenje koje je uvedeno zbog eura, te da li su korektno preračunate cijene. Radi lakšeg samostalnog preračunavanja iz jedne u drugu vrijednost, Hrvatska narodna banka, osigurala je 300 pretvarača za jednostavan preračun osobama starije životne dobi koje su izuzetno ranjiva skupina.

Cilj radionice je osobama starije životne dobi olakšati odlazak u trgovinu ili plaćanje usluga i slično. U tu svrhu kalkulatore/konvertere im je podijelila Tanja Popović Filipović iz Centra za informiranje i zaštitu potrošača te uputila da svoja zapažanja slobodno prijave Centru za informiranje i zaštitu potrošača koji provodi program „Tajni kupac“ – vezan uz dvojno iskazivanje cijena, uz nelojalno zaokruživanje te praćenje povećanja cijena na tržištu roba i usluga.

CEIP kao nevladina organizacija nema pravne mehanizme protiv ovoga, te im preostaje jedino da kao građani prijave Državnom inspektoratu poskupljenja i na svojoj stranici postave mjesečni izvještaj iz kojeg je vidljivo da li je nešto poskupilo ili ne.

Korisnici se nadaju da će Državni inspektorat utvrditi koji trgovci su nekorektno iskoristili uvođenja eura da bi povećali cijene i time doveli potrošače u nezavidan položaj u kojem se ne bi našli da nije uveden euro.

Radionica je održana u sklopu projekta „GODINE NISU VAŽNE“ – trogodišnji program za aktivno i sretno starenje.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri na projektu Grad Vukovar i Centar za edukaciju i informiranje potrošača Osijek