Održana radionica u Hrvatskoj udruzi umirovljenika i invalida grada Vukovara

16.1.2023. u Hrvatskoj udruzi umirovljenika i invalida grada Vukovara održana 5. radionica u sklopu projekta Kap dobrote 3.

Radionica je obuhvatila temu socijalnih i zdravstvenih prava. Uz zdravstvena prava koja građani teško ostvaruju zbog birokracije radionica je obuhvatila temu novog modela obiteljske mirovine koja je na snazi od 1.1.2023. Uz predstavljanje novog modela mirovine sa sudionicima smo prošli listu potrebne dokumentacija za ostvarivanje prava.

Projekt se provodi u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoci za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“