PREDSTAVLJANJE ZAKLJUČAKA ISTRAŽIVANJA O PRAVIMA PACIJENATA

Dana 13. lipnja u Gradskoj knjižnici Vukovar nositelj projekta Centra za edukaciju i informiranje potrošača i partner na projektu Humanitarna udruga Duga Vukovar predstavili su zaključke istraživanja o pravima pacijenata koje je provedeno u sklopu projekta “Moje zdravlje, moje pravo!” – zajedno za prava pacijenata u RH.

Nakon pozdravnog govora predsjednice Humanitarne udruge Duga Vukovar Tamare Mikulić, kroz sažeto istraživanje i predstavljanje zaključaka istraživanja provela nas je Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača. Putem video linka priključila se dr. Rušinović-Sunara, voditeljica ovog istraživanja koja je poručila :” Štiteći prava pacijenata štitite i građane i zdravstvene radnike, štiteći ljudska prava štitite sve. Ali, ne štitite kapital, a danas kapital vodi zdravstveni sustav.

Sudionici su za vrijeme i nakon rasprave imali mogućnost postavljati pitanja i sudjelovati u raspravi te dobiti potrebne informacije o ovoj temi.

Zaključak javnog predstavljanja je kako je ovo vrlo specifična i teška borba u ostvarivanju prava svih naših pacijenata, a samim time i njihova ljudska prava i dostojanstvo. Razlog tome je zaštita kapitala koji je nažalost vodilja čitavog našeg zdravstvenog sustava, i ne samo u Hrvatskoj već i u čitavom svijetu.

Projekt „Moje zdravlje, moje pravo! – zajedno za prava pacijenata u RH” je podržan s 14590.62 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova . Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarna udruga Duga Vukovar i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.