ODRŽANA RADIONICA U DOMU KULTURE BOBOTA

Dana 02.05.2023. održana je 10. radionica u sklopu projekta Kap dobrote 3 u Domu kulture Bobota na temu smanjenja bacanja hrane korištenjem digitalnih aplikacija.

Tijekom radionice sudionici su se uključili u raspravu na temu rokova trajanja hrane ( ” upotrijebiti do” i ” najbolje upotrijebiti do”) i zaključili kako velik dio otpada od hrane iz kućanstava nastaje upravo zbog nepoznavanja rokova trajnosti i prekomjerne kupnje hrane koja se ne iskoristi zbog isteka roka trajanja.

Sudionici su putem svojih pametnih telefona planirali tjedni jelovnik korištenjem aplikacija dostupnih na internetu.

Projekt se provodi u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV”. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.