POZIV NA RAZGOVOR

Nakon provedenog Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra 2“ – kodni broj : UP.02.1.1.16.0050 u sklopu Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Poziv – ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III , objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Humanitarne udruge Duga Vukovar i Centra za edukaciju i informiranje, Humanitarna udruga Duga Vukovar objavljuje

POZIV

na razgovor (intervju) 21. listopada (petak) 2022. godine na adresi
Kardinala Alojzija Stepinca 27, Vukovar

za kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunile formalne uvijete Javnog poziva:

U terminu

od 8:30 do 09:30 sati:

1. Gorana Varenica

2. Jelena Šarac

3. Katarina Ćuk

4. Danica Vojnović

5. Gordana Jerotić

6. Genka Bakić

7. Svetlana Felder

8. Jadranka Šovanj

9. Nada Nikolić

10. Elizabeta Mizrak

11. Anđelka Kapustinski

12. Bernardica Majstorović

U terminu

od 10:00 do 11:00 sati:

13. Jasna Markulić

14. Vera Ćuk

15. Snežana Pastulović

16. Verica Manojlović

17. Silva Kohanski

18. Dušanka Obradović

19. Snežana Pandžić

20. Petra Veselinović

21. Danica Radeka

22. Dragica Natkaj

23. Milomirka Puvača

24. Vesna Milošević

U terminu

od 11:30 do 12:30 sati:

25. Slavica Jorgić

26. Marijela Božić

27. Ljubica Rist

28. Lidija Filipović

29. Kata Latsch

30. Dragana Kasap

31. Borka Sedlaković

32. Gordana Krasnik

33. Boja Orešćanin

34. Nevenka Josipović

35. Ana Keteleš

36. Katarina Lerić

Ukoliko se kandidatkinje ne odazovu na Poziv za razgovor u navedenom terminu , smatrat će se da su odustale od prijave na Javni poziv.

Nakon provedenog intervjua, Odluka o odabiru kandidatkinja objavit će se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar.