ODLUKA O ODABIRU KANDIDATKINJA

Na temelju Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra 2“ – kodni broj: UP.02.1.1.16.0050 u sklopu Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Poziv – ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III , objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Humanitarne udruge Duga Vukovar i Centra za edukaciju i informiranje, nakon provedenog razgovora sa kandidatkinjama koje su se odazvale Pozivu na razgovor a sukladno rang listi , Humanitarna udruga Duga Vukovar donosi

ODLUKU

odabiru kandidatkinja

Za radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama izabrane su slijedeće kandidatkinje:

1. Jelena Šarac
2. Katarina Ćuk
3. Danica Vojnović
4. Genka Bakić
5. Svetlana Felder
6. Nada Nikolić
7. Jasna Markulić
8. Verica Manojlović
9. Snežana Pandžić
10. Danica Radeka
11. Milomirka Puvača
12. Vesna Milošević
13. Gordana Krasnik
14. Boja Orešćanin
15. Katarina Lerić

U slučaju odustanka neke od kandidatkinja prije sklapanja Ugovora o radu na određeno vrijeme ili u slučaju prekida radnog odnosa, odabrat će se slijedeća kandidatkinja s rang liste.

Odluka o odabiru kandidatkinja objavljuje se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar