ODRŽANA RADIONICA „PLANIRANJE KUĆNOG BUDŽETA“ U SKLOPU PROJEKTA „KAP DOBROTE 3“

Dana 23.1.2023. je održana šesta radionica u sklopu projekta Kap dobrote 3 u Humanitarnoj udruzi Duga Vukovar.

Tema radionice bila je planiranje kućnog proračuna.

Sudionici su tijekom radionice prošli osnovne korake planiranja:

  • Detaljna analiza prihoda i rashoda
  • Odabir metode za planiranje proračuna
  • Minimalno korištenje kreditnih kartica
  • Otplata dugova
  • Kontrola nepromišljene kupovine
  • Štednja

Projekt se provodi u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoci za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“