ODRŽANA JE PRVA EDUKATIVNA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA KAP DOBROTE 3

Dana 9. studenog 2022. godine u prostorijama Humanitarne udruge Duga Vukovar održana je prva u nizu radionica projekta Kap dobrote 3 koji se provodi u sklopu Poziva: „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoci za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

Tema prve radionice bila su  prava potrošača korisnika zdravstvenih usluga. Cilj edukativne radionice  je osnaživanje ciljane skupine za ostvarenje njihovih prava u sustavu zdravstva.

Zahvaljujući informiranju i edukaciji o pravima i mogućnostima na koje prema zakonu građani imaju  imaju pravo, ukazat će se i na rješenje koje neće ugroziti odnos pacijent-liječnik

Informiranost  o pravima propisana zakonom pomoći će  osjetljivim skupinama populacije, ruralnom stanovništvu, osobama starije životne dobi, koji su posebno istaknuta skupina društva u sklopu ove aktivnosti.

Radionica je dala odgovore koji su prioriteti i mehanizmi kada je u pitanju osiguravanje podrške potrošačima korisnicima zdravstvenih usluga i kako ostvariti ta prava u praksi.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“