21.11. 2022. GODINE U VUKOVARU ODRŽANA JE DRUGA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA KAP DOBROTE 3

Tema druge radionice bila su temeljna prava potrošača korisnika zdravstvenih usluga.

Tijekom radionice razgovarali smo o obvezi zdravstvenih ustanova da osiguraju prava građana prilikom korištenja zdravstvene usluge.

Sudionici radionice upoznati su sa svojim temeljnim pravima , a to su pravo na povjerljivost, pravo na informaciju, pravo na naknadu štete, pravo na prihvaćanje/odbijanje dijagnostičkog postupka, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji,odbijanje primitka obavijesti i zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak.

Projekt se provodi u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoci za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“