24.11.2022. U TRPINJI ODRŽANA JE TREĆA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA KAP DOBROTE 3

Uz temeljna prava potrošača pri korištenju zdravstvenih usluga radionica je obradila temu upućivanja pritužbi kada je u pitanju kršenje tih prava.

Sudionici radionice su upoznati sa Povjerenstvima za zaštitu prava pacijenata koje osnivaju županije u svrhu učinkovite zaštite tih prava.

Članovi Povjerenstva su i predstavnici organizacija civilnog društva koje u svom radu promiču i zalažu se za temeljna prava građana pri korištenju zdravstvenih usluga.

Projekt se provodi u sklopu Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoci za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“