NASILJE: SEKSUALNO, DUHOVNO I ZANEMARIVANJE

Provedeno anketno istraživanje na području Vukovarsko-srijemske županije ukazuje na to da svaka treća do četvrta osoba starije životne dobi trpi neki oblik nasilja.

Starije osobe najčešće nisu izložene samo jednom obliku nasilja, već je to uvijek kombinacija više oblika nasilja, a kao razlog tomu je da osobe koje vrše nasilje nisu isključive u tome koju vrstu nasilja koriste, te se služe svim dostupnim kako bi stariju osobu imali pod kontrolom i njome manipulirali nasilje.

Postoji mnogo definicija nasilja, a jedna od njih se definira kao: nasilje nad starijim osobama je jednokratan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koji se dešava u bilo kojem odnosu povjerenja i koji uzrokuje štetu, bol ili stres za stariju osobu ( WHO, 2021).

Seksualno nasilje definirano je kao seksualni kontakt bilo koje vrsta sa starijom osobom bez njene suglasnosti.

Obuhvaća postupke kao što su:

 • neprikladno i neželjeno dodirivanje
 • razgolićavanje
 • neželjeno i prisilno fotografiranje
 • prisiljavanje na seksualne odnose
 • silovanje

Zanemarivanje definirano je kao odbijanje ili propuštanje da se ispuni bilo koji dio obaveza ili dužnosti prema starijoj osobi.

Obuhvaća postupke kao što su:

 • Uskraćivanje i/ili pretjerano davanje lijekova
 • Uskraćivanje vode, hrane, odjeće
 • Uskraćivanje grijanja u hladnim mjesecima
 • Ograničavanje slobode
 • Prisiljavanje i zaključavanje osobe u prostoriji
 • Nedostatak zdravstvene njege

Duhovno ( komunalno) nasilje definirano je kao nanošenje psihološke štete drugoj osobi izazvano njenom religijskom ( duhovnom ) pripadnošću.

Obuhvaća postupke kao što su:

 • nepoštivanje i ismijavanje vjerovanja
 • nepoštivanje duhovnosti i tradicije

Znakovi koji ukazuju osoba doživljava moguće nasilje: strah, anksioznost, depresija, povlačenje u sebe, izoliranost, česte promjene raspoloženja, usamljenost, očaj, odsutnost, naglo mršavljenje ili debljanje uslijed stresa ili nekog drugog faktora, loš fizički izgled, masnice i druge povrede na tijelu …

Važno je pravovremeno prepoznati nasilje i reagirati s ciljem prevencije i eliminacije nasilja nad starijim osobama, kako bi im omogućili bolju kvalitetu života, smanjili rizik od socijalne isključenosti, te osigurali zdravu, aktivnu i dostojnu starost.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

ŠUTNJA NIJE ZLATO!

PRIJAVI NASILJE!

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr

Projekt „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“ je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga i ne održava nužno stavove država članica Upravitelja Fonda“