JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra 3“

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:980-01/23-01/01; URBROJ: 524-06-03-01-01/1-23 od 28. ožujka 2024.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u sklopu Poziva ZAŽELI – prevencija institucionalizacije za projekt „Ruka podrške za bolje sutra 3“, kodni broj SF.3.4.11.01.0190 Humanitarna udruga Duga Vukovar objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu
„Ruka podrške za bolje sutra 3“

RADNO MJESTO: Radnik/Radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom
BROJ TRAŽENIH RADNICA : 8
TRAJANJE RADNOG ODNOSA: određeno – 32 mjeseca sa probnim rokom od 3 mjeseca
RADNO VRIJEME : puno radno vrijeme
MJESTO RADA : Općina Nuštar i Općina Trpinja
NAČIN RADA : smjena – prije podne ; terenski rad
PREDVIĐENA PLAĆA: minimalna plaća u skladu s Zakonom o minimalnoj plaći

OPIS POSLOVA: Radnik / radnica će obavljati poslove pomoći u kući krajnjih korisnika

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i sl.)
 • obavljanje kućanskih poslova (čišćenje i održavanje stambenog prostora, glačanje, donošenje drva, nabava lijekova i drugih potrepština i sl.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (pružanje podrške krajnjim korisnicima u vidu druženja, razgovora, pratnju u raznim društvenim aktivnostima i sl. )
 • ostali poslovi u dogovoru s poslodavcem

Pružatelji usluge će pružiti uslugu za minimalno 6 pripadnika ciljne skupine.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

 1. Zamolbu za posao
 2. Životopis ( obavezna naznaka kontakt broja )
 3. Presliku važeće identifikacijske isprave
 4. Presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja ( za osobe bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja prihvatljiva je Izjava kandidata/kandidatkinje da nema završenu osnovnu školu )
 5. Elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak
 7. Vlastoručno potpisanu Izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja na propisanom obrascu objavljenom uz Javni poziv ( formular dostupan na adresi i web stranici poslodavca )

ROK ZA PRIJAVU : od 11.06.2024. do 14.06.2024.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu na slijedeću adresu :

Humanitarna udruga Duga Vukovar
Kardinala Alojzija Stepinca 27
32 000 Vukovar

Za Javni poziv u sklopu projekta – Ruka podrške za bolje sutra 3“

Na omotnici mora biti vidljiv poštanski žig do 14.06.2024. godine (uključujući i navedeni datum)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati / kandidatkinje koje su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvijete Javnog poziva bit će pozvane na razgovor.

Poziv na razgovor objavit će se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar.

Ukoliko se kandidati ne odazovu na Poziv za razgovor u navedenom terminu , smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

Odluka o rezultatima Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar.

Javni poziv objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Humanitarne udruge Duga Vukovar.

Humanitarna udruga Duga Vukovar zadržava pravo na poništenje Javnog poziva bez određenog razloga.

Tamara Mikulić
predsjednica Udruge