ODLUKU odabiru kandidata / kandidatkinja

Na temelju Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra 3“ – kodni broj SF.3.4.11.01.0190 : u sklopu Poziva ZAŽELI – prevencija institucionalizacije objavljenog na službenim stranicama Humanitarne udruge Duga Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nakon obavljenog razgovora sa kandidatima / kandidatkinjama koji /koje su ispunili /ispunile formalne uvijete Poziva, dana 29.05.2024. godine Humanitarna udruga Duga Vukovar donosi slijedeću :

ODLUKU
odabiru kandidata / kandidatkinja

Za radno mjesto: Radnik/Radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom izabrani su slijedeći kandidati / kandidatkinje:

 1. Dora Đukić
 2. Violeta Madžarić
 3. Sunčica Šatorović
 4. Katarina Lerić
 5. Nevenka Manjoš
 6. Gordana Raketić
 7. Svetlana Felder
 8. Andrijana Čordaš
 9. Ljiljana Tanković
 10. Verica Manojlović
 11. Vesna Milošević
 12. Snežana Pejić

Odluka o odabiru kandidata / kandidatkinja objavljuje se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar