Poziv na intervju

Nakon provedenog Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra3“- kodni broj SF.3.4.11.01.0190 u sklopu Poziva ZAŽELI – prevencija institucionalizacije objavljenog na službenim stranicama Humanitarne udruge Duga Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Humanitarna udruga Duga Vukovar objavljuje:

POZIV
na razgovor ( intervju ) 27. svibnja ( ponedjeljak ) 2024. godine na adresi Kardinala Alojzija Stepinca 27, Vukovar

za kandidate / kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunili/ispunile formalne uvijete Javnog poziva.

U terminu od 9:00 do 10:00 sati

 1. Raketić Gordana
 2. Kovač Ivana
 3. Violeta Mađarić
 4. Sunčica Šatorović
 5. Japunđa Darko

U terminu od 10:00 do 11:00 sati

 1. Tatjana Malić
 2. Nevenka Manjoš
 3. Ivana Gelenčir
 4. Marija Spasojević

U terminu od 11:00 do 12:00 sati

 1. Branka Dujković
 2. Goran Hajduković
 3. Zlatica Radović
 4. Dora Đukić
 5. Vanja Cvijović
 6. Maja Lončarević

U terminu od 10:00 do 11:00 sati

 1. Katarina Lerić
 2. Gordana Krasnik
 3. Svetlana Felder
 4. Snežana Pejić

U terminu od 11:00 do 12:00 sati

 1. Andrijana Čordaš
 2. Ljiljana Tanković
 3. Verica Manojlović
 4. Vesna Milošević

Ukoliko se kandidati/kandidatkinje ne odazovu na Poziv za razgovor u navedenom terminu, smatrat će se da su odustali/odustale od prijave na Javni poziv.

Nakon provedenog Intervjua, Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja objavit će se na internetskoj stanici Humanitarne udruga Duga Vukovar.