Poziv na intervju

Nakon provedenog Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra3“- kodni broj SF.3.4.11.01.0190 u sklopu Poziva ZAŽELI – prevencija institucionalizacije objavljenog na službenim stranicama Humanitarne udruge Duga Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Humanitarna udruga Duga Vukovar objavljuje:

POZIV
na razgovor ( intervju ) 18. lipnja ( utorak ) 2024. godine na adresi Kardinala Alojzija Stepinca 27, Vukovar

za kandidate / kandidatkinje koji/koje su podnijeli/podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunili/ispunile formalne uvijete Javnog poziva.

U terminu od 9:00 do 10:00 sati

 1. Marija Mecanović
 2. Dragica Perković
 3. Nevenka Štivić
 4. Jasna Jakopićek
 5. Zdravka Jularić
 6. Marija Matovina

U terminu od 10:00 do 11:00 sati

 1. Draženka Šakić
 2. Darinka Soldić
 3. Jela Považanj
 4. Vera Duhanaj
 5. Nada Fritz
 6. Melita Mahač

U terminu od 11:00 do 12:00 sati

 1. Antonija Javor
 2. Vlatka Škrabo
 3. Mirjana Cikač
 4. Marušinac Željka
 5. Ana Milovanović
 6. Vesna Marinović

Ukoliko se kandidati/kandidatkinje ne odazovu na Poziv za razgovor u navedenom terminu, smatrat će se da su odustali/odustale od prijave na Javni poziv.

Nakon provedenog Intervjua, Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja objavit će se na internetskoj stanici Humanitarne udruga Duga Vukovar.