ODLUKU odabiru kandidata / kandidatkinja

Na temelju Javnog poziva za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra 3“ – kodni broj SF.3.4.11.01.0190 : u sklopu Poziva ZAŽELI – prevencija institucionalizacije objavljenog na službenim stranicama Humanitarne udruge Duga Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nakon obavljenog razgovora sa kandidatima / kandidatkinjama koji /koje su ispunili /ispunile formalne uvijete Poziva, dana 19.06.2024. godine Humanitarna udruga Duga Vukovar donosi slijedeću:

ODLUKU
odabiru kandidata / kandidatkinja

Za radno mjesto: Radnik/Radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom izabrani su slijedeći kandidati / kandidatkinje:

  1. Ana Milovanović
  2. Jasna Jakopiček
  3. Vesna Marinović
  4. Nada Fritz
  5. Vlatka Škrabo
  6. Nevenka Štivić
  7. Mirjana Cikač
  8. Darinka Soldić
  9. Zdravka Jularić

U slučaju odustanka nekog od kandidata/kandidatkinja prije sklapanja Ugovora o radu na određeno vrijeme ili u slučaju prekida radnog odnosa, odabrat će se kandidat/ kandidatkinja sa rezervne liste a koji su imali potpunu i valjanu prijavu na ovaj poziv za zapošljavanje.

Odluka o odabiru kandidata / kandidatkinja objavljuje se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar.