Uspješno provedena akcija „Jedan učenik, jedan proizvod“

U mjesecu listopadu povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Humanitarna udruga Duga Vukovar provela je akciju prikupljanja prehrambenih namirnica u školama pod nazivom „Jedan učenik jedan proizvod“ i u vrtićima „Jedno dijete jedan proizvod“. Akciju smo proveli na području grada Vukovara i Općina Lovas i Općina Trpinja.

Poticanje solidarnosti kod djece izuzetno je važno za oblikovanje budućih generacija suosjećajnih i odgovornih građana. Kroz ovu humanitarnu akciju i svojom malog gestom naši mali prijatelji uspjeli su napraviti korak ga mijenjaju svijeta na bolje.

Zahvaljujemo svim profesorima, nastavnicima, tetama u vrtiću, djeci i roditeljima koji su podržali ovu akciju i pružili našim najpotrebitijim sugrađanima ne samo hranu nego i podršku, ljubav i sigurnost.