Senzibilizacija i osvještavanje javnosti o problemu nasilja nad osobama starije životne dobi

U subotu 11. lipnja 2022. godine, Humanitarna udruga Duga Vukovar organizirala je u prostoru Gradske tržnice Vukovar, javnu akciju u sklopu projekta „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP!“.

Cilj ove akcije je senzibilizacija i  osvještavanje javnosti o problemu nasilja nad osobama starije životne dobi s ciljem ranog prepoznavanja, reagiranja, prevencije i eliminacije, poticanje mladih na razumijevanje i empatiju prema osobama starije životne dobi te njihovom aktivnom uključivanju u društveni život naše zajednice kao ravnopravne članove društva.

Nasilje je sveprisutan društveni problem i jedan od najgorih oblika diskriminacije, povrede ljudskih prava, te namjera da se nanese šteta ili ozljeda drugoj osobi.

U sklopu akcije, volonteri i volonterke dijelili su prigodne letke informativnog karaktera o oblicima, prepoznavanju i prevenciji nasilja.

Važno je pravovremeno reagirati i prepoznati nasilje kako bi se nasilje spriječilo i kako bi se žrtvi nasilja što prije mogla pružiti adekvatna pomoć i podrška.

Odgovornost je na svakom pojedincu da ukoliko prepoznaju nasilje, isto i prijave, osobito kada neke žrtve nemaju priliku same potražiti pomoć. Svaka dojava nasilja je prevencija da se nasilje ne ponovi i ne dogodi nekome drugom, a time bi mogli spasiti nečiji život.

Ako sumnjate ili prepoznajete nasilje, povjerite se osobi od povjerenja i zatražite pomoć, prijavite policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb.

„Projekt Prepoznaj, reagiraj i reci STOP! je podržan sa € 13,407.12 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.”

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”.

Kontakt osoba za više informacija:

Tijana Prokić
Voditeljica projekta

udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr