Predstavljanje rezultata projekta „KAP DOBROTE 2“

Humanitarna udruga Duga Vukovar  u rodnoj kući Lavoslava Ružička Vukovar održala je konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „KAP DOBROTE 2“ u sklopu OP “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III” sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Vrijednost projekta je 3.643.825,00 kn, a trajanje projekta je 12 mjeseci ( od 21.06.2021. do 23.06.2022. ) i provodi na području gradova Vukovara i Iloka i općina Trpinja, Bogdanovci, Negoslavci, Borovo, Lovas, Tompojevci i Tovarnik, te će do kraja projekta biti podijeljeno ukupno 15 000 paketa hrane, 2 000 paketa za mlađe ( od 0 – 15 godina ) i 13 000 paketa za starije ( od 16  – 65 + ).

Uspješnom suradnjom sa svim predstavnicima Općina, te udrugama : Udruga Mađara grada Vukovara, Hrvatska udruga umirovljenika i invalida grada Vukovara, Hrvatska udruga umirovljenika grafa Iloka i Udruga “Treća životna dob„ iz Trpinje  pomoć je dobilo gotovo 3 000 osoba, prvenstveno umirovljenika.

Osim podjele paketa hrane koji su neupitno pridonijeli podizanju kvalitete života osoba u potrebi , naglasak je stavljen i na edukacije i informiranje o pitanjima koja su bitna za njihovu egzistenciju, veću kvalitetu života i  njihova prava. Za korisnike projekta držano je 6  radionica na temu Financijska pismenost i potrošačka prava i izrađen je priručnik s praktičnim savjetima za planiranje kućnog proračuna, razumijevanja oznaka na hrani, pametno skladištenje i sprečavanje stvaranja otpada iz hrane kroz praktične savjete.

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar“