Ruka podrške za bolje sutra 2

Nositelj projekta: Humanitarna udruga Duga Vukovar
Partneri na projektu: Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar
Razdoblje provedbe projekta: od 14.09. 2022. – 14.05.2023. (8 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: bespovratna sredstva u iznosu od 741.600,00 kn.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Poziv: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III
Broj poziva: UP.02.1.1.16
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
PT 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt je usmjeren na osnaživanje marginaliziranih skupina žena sa područja VSŽ kroz zapošljavanje u trajanju od 6 mjeseci.

Cilj ovog projekta je s jedne strane zaposliti 15 pripadnica ciljane skupine s područja VSŽ, s druge strane pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama te osobama sa invaliditetom s područja Vukovara i prigradskih naselja Sotin i Lipovača. Projektom će se osigurati svi preduvjeti za osnaživanje 15 pripadnica ciljane skupine koje će svojim radom pružati usluge krajnjim korisnicima te im omogućiti kvalitetnije uvjete za život i prijeko potrebnu pomoć, podršku i poticaj da vjeruju sebe, smanjiti će se socijalna isključenost ciljanih skupina i krajnjih korisnika, prevencija izloženosti raznim oblicima nasilja te poboljšanje kvalitete života.