Kap dobrote 3

FD.01.2.0.01.0028, FD.03.2.0.01.0028

Nositelj projekta: Humanitarna udruga Duga Vukovar
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Operativni program: „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“
Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID – 19
Vrijednost projekta: 3.624.946,00 kn
Trajanje projekta: 01.08.2022. – 01.08.2023. ( 12 mjeseci)

Projekt se provodi na području grada Vukovara (osobna preuzimanja u socijalnoj samoposluzi i dostave) i općina Trpinja, Borovo, Negoslavci, Bogdanovci, Tovarnik, Tompojevci i Lovas te će do kraja projekta biti podijeljeno ukupno 13 330 paketa; 1300 hrane za mlađe ( od 0-15 godina) i 12 000 paketa hrane za starije ( od 16-65+).

Planiran ukupan broj podjela je 40 kroz 10 mjeseci, naizmjenično – 5 na području grada Vukovara i 5 na području Općina.

Kako bi dodatno podigli kvalitetu njihova života, za korisnike projekta održati će se:

  • Radionice o uravnoteženoj prehrani za starije osobe uz radionice pripreme zdravih obroka
  • Radionice o socijalnim i zdravstvenim pravima
  • Radionice o upravljanju kućnim budžetom
  • Digitalna inkluzija u svrhu boljeg financijskog planiranja i smanjenja rasipanja hrane
  • Radionice o nelojalnoj poslovnoj praksi trgovaca i pružatelja usluga te savjeti kako izbjeći zavaravajuće oglašavanje

KATEGORIJE KORISNIKA SA SLJEDEĆIM PRAVOM PRVENSTVA

  1. Osobe starije od 65+ ( samci i/ili obitelji koje nisu primatelji ZMN) sa primanjima za samca 2.500,00 kn i obitelji do 1.500,00 kn po članu
  2. Osobe mlađe od 65+ ( samci i/ili obitelji koje nisu primatelji ZMN ) sa primanjima za samca 2.500,00 kn i obit3elji do 1.500,00 kn po članu
  3. Samci i/ili obitelji kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog CZSS ( korisnici ZMN)

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar.“