Godine nisu važne

Naziv programa: GODINE NISU VAŽNE ! – program podrške za aktivno i sretno starenje
Provedba prve godine trogodišnjeg programa za razdoblje od 2020. do 2023. godine “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Područje: 1.3.2.1. – Područje I socijalna i humanitarna djelatnost
Prioritet: Prioritet 1 -Prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika
Vrste usluga i aktivnosti: Projekti usmjereni unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici
Partnerske organizacije: Grad Vukovar i Centar za edukaciju i informiranje potrošača
Razdoblje provedbe: 01.06.2020. – 31.05.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn

Opis projekta

Ovim programom se želi pridonijeti unapređenju kvalitete života te podizanju javne svijesti o potrebama ranjivih skupina koje su socijalno isključene ili u riziku od socijalne isključenosti. Provedba će imati pozitivan utjecaj na socijalnu uključenost starijih u društvo što će se postići kreiranjem i provedbom programa po mjeri i sukladno potrebama starijih osoba s ciljem osiguranja njihove integracije u sve segmente društvenog i kulturnog života i ostvarenju preduvjeta za njihovo zdravo i sretno starenje. Organizirat će se svakodnevne aktivnosti primjerene najstarijima građanima, a u čiji rad će većim dijelom biti uključeni osposobljeni volonteri. Organizirane dnevne aktivnosti odnosit će se na kreativne, edukacijske, kulturne, zabavne, a razrađene su u skladu s iskustvima iz dosadašnjeg rada s osobama starije životne dobi, te su prilagođene mogućnostima i zahtjevima svakog korisnika. Program je proistekao iz dugogodišnjeg rada i bazira se na stvarnim potrebama ciljanih skupina.

Partnerstvima na projektu osigurat će se kapaciteti za provedbu svih područja koja su potrebna za kvalitetniji život osoba treće životne dobi.