ODRŽANE RADIONICE U SREDNJIM ŠKOLAMA U SKLOPU PROJEKTA „PREPOZNAJ, REAGIRAJ I RECI STOP!“!

Dana 22.03.2022. godine u prostoru Ekonomske škole Vukovar i dana 29.03.2022. godine u prostoru Tehničke škole Nikola Tesla Vukovar održane su radionice na temu: PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI STARENJA u sklopu projekta „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP!“.

Cilj projekta je:

  1. Povećanje kvalitete života starijih osoba na području VSŽ s naglaskom na ruralna područja
  2. Senzibilizirati zajednicu na problem nasilja nad starijim osobama s ciljem ranog prepoznavanja, reagiranja, eliminacije i prevencije
  3. Poticanje mladih na međugeneracijsku solidarnost i razumijevanje te razvoj empatije kod starijih osoba

Izvoditelji radionica bili su voditeljica projekta Tijana Prokić, Jovana Bačić Beljić, mag.psych., volonteri Teodor Rkman i Ivana Đudarić.

Sudionici su saznali:

  • Koje su to razlike između starosti i starenja i do kakvih promjena dolazi u procesu starenja.
  • Predstavljeno je i istraživanje o potrebama za socijalnim i zdravstvenim uslugama starijih osoba kao i prevencija nasilja nad starijim osobama na području Vukovarsko-srijemske županije koje je provedeno krajem 2021.godine u sklopu projekta „Prepoznaj, reagiraj i reci STOP“.
  • Zašto dolazi do pojave nasilja među starijim osobama, koja je prevencija u sprječavanju nasilja nad starijim osobama i na koji način poboljšati kvalitetu njihovih života.

U sklopu radionice učenici su dobili praktičan zadatak izrade plakata na temu: „ Zašto je važno da jedno društvo ima osobe starije životne dobi, a zašto su starije osobe važne vama“? Rezultati radionica oblikovani su u 2 video kampanje.

Video izradila volonterka Dorotea Husarek.

Ekonomska škola Vukovar

Tehnička škola Nikola Tesla Vukovar

„Projekt Prepoznaj, reagiraj i reci STOP! je podržan sa € 13,407.12 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.”

„Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”

Kontakt osoba za više informacija:

Tijana Prokić
Voditeljica projekta

udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr