ODRŽANA INFORMATIČKA RADIONICA ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI – „OSNOVNE USLUGE INTERNETA“

Dana, 13.10.2022.  u prostoru Humanitarne udruge Duga Vukovar, održana radionica na temu „ Osnovne usluge interneta“ u sklopu projekta GODINE NISU VAŽNE! – Program za aktivno i sretno starenje.

Internet je svjetska računalna mreža koja povezuje mnoga računala i druge računalne mreže u jednu cjelinu. Internet je nastao sredinom 60-ih godina razvojem sredstava komuniciranja i kao nuspojava hladnoga rata, sa ciljem razmjene podataka i korištenja raznih sadržaja, usluga i servisa (www, elektronička pošta. Naziva se i mrežom svih mreža.

Cilj radionice je omogućiti osobama starije životne lakše snalaženje u informatičkom svijetu te ih  upoznati sa osnovnim uslugama interneta, koji su nedostaci i prednosti, kako se služiti internetom, kako pristupiti informacijama i raznim drugim sadržajima putem tražilice, na koji način se može koristiti kao sredstvo komunikacije i primjenu komunikacijskih mrežnih servisa, važnost sigurnog korištenja interneta i zaštite podataka i slično.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Partneri na projektu Centar za edukaciju i informiranje potrošača, Bilje i grad Vukovar.