„Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane – Humanitarna udruga Duga Vukovar“

Humanitarnoj udruzi Duga Vukovar su Odlukom o financiranju projekta “Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane – Humanitarna udruga Duga Vukovar“ odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 104.716,26 €, a 22. prosinca 2022. godine potpisan je i Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom poljoprivrede.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su u cijelosti financirani EU sredstvima iz Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5. R4.I1 – Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane objavljenog u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027.

Cilj ovog poziva je ojačati infrastrukturne kapacitete kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Projekt je trajao od 22.07.2022. do 01.10.2023. te je završena prva faza projekta. U okviru provedbe provedeni su građevinsko-obrtnički radovi, adaptirana su tri skladišna prostora, navaljeno je teretno vozilo, uredski namještaj za prostorije unutar skladišta te sredstva za promidžbu i vidljivost. Time su poboljšani kapaciteti za prihvat većih količina doniranje hrane, skladištenje hrane na siguran način i distribuciju hrane, osigurano je sigurno i učinkovito skladištenje hrane, povećana je učinkovitost distribucije hrane, poboljšan je prostor za administrativne i organizacijske svrhe, povećana je vidljivost projekta kako bi se provukla pažnja potencijalnih partnera ili donatora.

Sljedeća faza je provedba aktivnosti usmjerena na umrežavanje svih dionika u lancu doniranja hrane, donatora i posrednika sa svrhom prikupljanja viškova zdravstveno ispravne hrane iz sustava proizvodnje i prodaje, te isti višak preusmjeriti drugim posrednicima u lancu doniranja hrane ili krajnjim korisnicima kojima je to potrebno. Time izravno doprinosimo promicanju doniranja hrane i sprječavanju otpada od hrane. Zatim, obuka i preuzimanje IT sustava platforme za doniranje hrane za Vukovarsko-srijemsku županiju.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne održava nužno stavove Europske unije ili Europske komisije“