Elektroničke usluge-zamke pri potpisivanju obvezujućeg ugovora

Radionica je obrađivala teme sklapanja ugovora, prava na raskid, bitne stavkama Općih uvjeta poslovanja operatera koji pružaju elektroničke usluge.

Nakon predavanja saželi smo bitne savjete na koje treba pripaziti kod potpisivanja ugovora za elektroničke usluge. Donosimo ih u nastavku :

Pažljivo pročitajte ugovor i Opće uvjete poslovanja prije potpisivanja ugovora!
U slučaju da je ugovor sklopljen na daljinu provjerite jeste li dobili obavijest o pravu na jednostrani raskid!
Kupnja mobilnog uređaja uz obvezni ugovor od 24 mjeseca često je najskuplja opcija za potrošače.
Prilikom sklapanja ugovora imate pravo odabrati samo uslugu koja Vam je potrebna (jedna ne smije uvjetovati drugu).

Radionica je održana u okviru projekta KAP DOBROTE 4 sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID – 19
Operativni program: „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike