Zahvalnica Ministarstva pravosuđa

Pomoćnica ministra za zatvorski sustav i probaciju Jana Špero i načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić dodijelili su 18. veljače, u prostorijama Ministarstva pravosuđa, zahvalnice pravnim i fizičkim osobama koje su u protekloj godini ostvarile najbolju suradnju sa probacijskom službom.

Zahvalnice je ukupno dobilo 25 pravnih i fizičkih osoba iz redova udruga civilnog društva koje brinu o osobama s posebnim potrebama, humanitarnim organizacijama, obrazovnim ustanovama, tijelima lokalne samouprave, zdravstvenim ustanovama i komunalnim poduzećima.

Suradnja naše udruge i probacijske službe traje od 2014. godine a uvelike je olakšana od kada je Probacijski ured otvoren i u Vukovaru koji nas je i predložio  kao dobar primjer suradnje u 2019. godini.