SUDJELOVANJE NA RADIONICI MUZEJ ZA SVE

Dana 7. prosinca 2022. Humanitarna udruga Duga Vukovar sudjelovala je na muzejsko pedagoškoj radionica MUZEJI ZA SVE održanoj u sklopu 25. vukovarskih adventskih svečanosti, u Dvorcu Eltz.

Na radionici su korisnice projekta GODINE NISU VAŽNE!- trogodišnji program za aktivno i sretno starenje, pod vodstvom kustosice likovne zbirke i muzejske pedagoginje, zajedno sa defektologinjom Maricom Filipović i učenicima posebnog odjela O.Š. Blage Zadre, te volonterkama Doris Jajetić i Lara Glaurdić izrađivale trodimenzionalne ukrase za bor.

U veseloj međugeneracijskoj atmosferi upoznali smo se  novim materijalima i drugačijim načinima izražavanja kreativnosti i maštovitosti te podsjetili kako ostati dijete u duši.