Prepoznaj, Reagiraj i Reci STOP!

Nositelj projekta: Humanitarna udruga Duga Vukovar
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.06.2022.

Sažetak projekta

Vukovarsko-srijemska županija trenutno spada među najslabije razvijene županije u Republici Hrvatskoj. Nadalje, zabilježen je drastični porast iseljavanja stanovništva koji se kontinuirano nastavlja iz godine u godinu. Kontinuirano iseljavanje stanovništva i negativno prirodno kretanje uvjetovali su demografsko starenje ove županije. Veliki postotak starijih osoba ostaje samo, bez svojih bližnjih osoba koji bi im bili utjeha i pomoć.

Uz sve navedeno Vukovarsko-srijemska županija je ujedno županija sa prosječno niskim mirovinama, jako malim brojem organiziranih i kontinuiranih sadržaja za umirovljenike i starije osobe sukladno strategiji za borbu protiv siromaštva spada u visoko deprivirana urbana i ruralna područja s visokim rizikom od siromaštava. Vukovar je ujedno jedan od najsiromašnijih hrvatskih gradova. Svaki 20-istanovnik je korisnik socijalne samoposluge koja trenutno broji i pruža pomoć u vidu namirnica i higijenskih potrepština na mjesečnoj bazi za oko 1500 korisnika. Od otvaranja socijalne samoposluge broj korisnika je u stalnom porastu bez tendencije smanjivanja. U ruralnim područjima, nepovezanim javim prijevozom, uglavnom žive starije osobe, često u samačkim kućanstvima. Zbog oslabljenih sposobnosti više ne mogu samostalno skrbiti o svim svojim potrebama kao što su pomoć u dobavljanju namirnica, održavanje kućanstva, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, odlazak i pratnja k liječniku i slično, zbog čega im je potrebna pomoć.

Čak 1138 starijih osoba u Hrvatskoj prošle je godine bilo žrtva nasilja, a kako to često ne prijavljuju, brojka bi mogla biti znatno veća, posebno u vrijeme pandemije korona virusa kada ostanak kod kuće i ograničenje slobode kretanja može dovesti do učestalijeg nasilja. Izoliranost, siromaštvo, nedostupnost sadržaja, bolest i slabost, čine starije osobe, posebno u ruralnim sredinama lake žrtve nasilja i prijevara. Mladi su danas pod utjecajem brojnih stereotipa i puni predrasuda te percipiraju stariju dob kao negativno razdoblje života, a kako su mladi najčešće ti koji trebaju skrbiti i voditi računa o brizi i njezi svojih članova obitelji, često i sami postaju agresori zbog nedostatka empatije i razumijevanja osjećaja i potreba starijih osoba. Planirano istraživanje pomoći će nam sagledati širu sliku, konkretizirati probleme i analizirati koje su to potrebe starijih osoba kako bi bili bolje orijentirani prema razvoju plana socijalnih i zdravstvenih usluga za starije osobe, čije ćemo rezultate predložiti nadležnima kako bi se orijentirali ka rješenju problema za dobrobit ciljane skupine. Paralelno s tim, putem javne kampanje podizat ćemo javnu svijest cijele lokalne zajednice o ovim problemima, ali poticati i kroz interaktivnu kampanju na predlaganje rješenja. Mladima ćemo putem radionica dati mogućnost da prepoznaju i sagledaju drugu sliku, prihvaćaju različitosti, potaknuti empatiju i pokušati promijeniti vlastite stavove i stereotipe kako bi smanjili generacijski jaz i uzrok nasilničkog ponašanja te time doveli do solidarnijeg društva. Aktivnosti će se provoditi u socio-ekonomski ugroženim regijama, što dovodi i do međusobne suradnje, umrežavanja, tolerancije, međugeneracijske solidarnosti, uključivanje velikog broja sudionika, čime se postiže bolja kvaliteta života osoba treće životne dobi navedenog područja.

Kontakt osoba za više informacija: Tijana Prokić
udrugadugavu@gmail.com
administracija@duga-vukovar.hr

„Projekt Prepoznaj, reagiraj i reci STOP! je podržan sa € 13,407.12 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.”

„Tisak ove publikacije omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Duga Vukovar i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.”