Kreativno edukacijski klub

Kreativno edukacijski klub

2016. – Grad Vukovar – 40.000,00 kn

2017. – Grad Vukovar – 12.000,00 kn

2018. – Grad Vukovar – 5.000,00 kn

Opis projekta

Projektom se omogućilo niz kreativno, edukacijskih radionica u kojima su sudjelovali korisnici Socijalne samoposluge. Samim tim što su korisnici Socijalne samoposluge osobe koje žive na rubu siromaštva te su zbog svog ekonomskog stanja skloni izolaciji i samoizolaciji važno nam je bilo da im omogučimo aktivnosti u kojima će moći sudjelovati, steći nova znanja i vještine, omogučiti im da sudjeluju u društvenim događanjima i na taj način postanu aktivnij članovi zajednice.

Uratke koji su izrađeni u kreativnim radionicama korisnici su prezentirali na brojnim događanjima u gradu Vukovaru: Etno sajam, Cvijetni sajam, Advent u Vukovaru, Božični sajam, Dani Dunava. U zamjenu za uratke građani su odtavljali donacije kojima su se kupovale donacije za Socijalnu samoposlugu.