POZIV NA VOLONTIRANJE

Dragi volonteri i volonterke!

Ljubazno pozivamo sve zainteresirane volontere, studente i učenike da se odazovu na volontersku aktivnost – „Provedba online anketnog istraživanja o filantropiji (o kulturi doniranja) u Hrvatskoj“ koja se provodi u sklopu projekta TEACHgiving-zajedno protiv siromaštva hrvatskog sela podržanog kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt provodi Humanitarna udruga Duga Vukovar u partnerstvu sa Centrom za edukaciju i informiranje potrošača Bilje.

Više o projektu: https://duga-vukovar.hr/teachgiving-zajedno-protiv-siromastva-hrvatskog-sela/

Cilj ankete je istražiti ponašanja potencijalnih donatora u donošenju odluke za davanja i sudjelovanja u filantropske aktivnosti te koliko i na koji način doprinose za opće dobro.

Što je to filantropija?

Filantropija je davanje u općekorisne svrhe i humanitarne svrhe, pomaganje u novcu ili robi, ali i volonterskim radom (znanjem, vještinom i stručnošću) kako bi se doprinijelo općem dobru zajednice, društva ili pojedinca, stvorile pozitivne promjene u društvu i u zajednici u kojoj djelujemo te u konačnici poboljšala kvaliteta života u cjelini.

Rezultati istraživanja pomoći će u osmišljavanju i definiranju donacijskih programa s ciljem postizanja financijske održivosti i održivosti misije neprofitnih organizacija, razvijanju odnosa sa donatorima i u konačnici pružanju usluga i zadovoljenu osnovnih životnih potreba krajnjih korisnika.

Kako postati volonter?

Ukoliko želiš korisno iskoristiti svoje slobodno vrijeme, upoznati nove ljude, steći nova iskustva kontaktiraj nas na:

e- mail: administracija@duga-vukovar.hr, Facebook Humanitarna udruga Duga Vukovar ili jednostavno dođi do nas na K.A.Stepinca 27, 32000 Vukovar.

Upoznat ćemo te sa aktivnostima i radom naše udruge a ti ćeš u skladu sa svojim obavezama odlučiti u kojim aktivnostima možeš i želiš sudjelovati.