POZIV NA TESTIRANJE ODABRANIH KANDIDATA/KINJA NA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA SOCIJALNE SAMOPOSLUGE

Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za zapošljavanje na radno mjesto: Voditelj/ica socijalne samoposluge kojim se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, objavljuje

P O Z I V

Na testiranje odabranih kandidata/kinja dana 19.12.2022. ( ponedjeljak ) i 20.12.2022. (utorak) po rasporedu kako slijedi:

Ponedjeljak, 19.12.2022.

  1. Sandra Mijatović11:00 h
  2. Nataša Mišić12:00 h
  3. Aleksandra Ranković13:00 h
  4. Marija Herman14:00 h
  5. Andrijana Devčić15:00 h

Utorak, 20.12.2022.

  1. Vera Došen10:00 h
  2. Vanja Suman11:00 h
  3. Ivana Drobac13:00 h
  4. Martina Miličević15:00 h

Testiranje kandidata/kinja s liste Poziva će se održati u prostorijama Humanitarne udruge Duga Vukovar na adresi K. A. Stepinca 27 Vukovar, prema gore navedenom rasporedu i satnici.

Kandidat//kinja koji ne pristupi zakazanom testiranju po Pozivu smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni poziv.

Povjerenstvo će testiranje sa kandidatima/kinjama provesti putem razgovora o njihovim sposobnostima, interesima i motivaciji za rad.

Nakon provedenog testiranja putem razgovora, konačni odabir kandidata/kinje biti će objavljen na web stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar,  a izabrani kandidat/kinja će biti obaviješten/a osobno telefonskim putem.