Planiranje tjedne kupovine hrane i digitalni alati 05.07.2023.

Dana 05.07..2023. održana je 12. radionica u sklopu projekta Kap dobrote 3 U Udruzi žena ” Jelica”. Tema edukativne radionice bila je smanjenje bacanja hrane korištenjem digitalnih aplikacija. Nakon predavanja sudionici su razmijenili ideje o smanjenju bacanja hrane planiranjem jelovnika, razmjenom recepata i testiranjem aplikacija za smanjenje bacanja hrane.

Zaključak edukativne radionice bio je kako online alati mogu pomoći pri planiranju normativa i jelovnika, a time i smanjiti otpad od hrane u kućanstvima s obzirom da najveća količina otpada od hrane dolazi upravo iz kućanstava ( 53%).